Usługi spawalnicze na najwyższym poziomie

uslugispawalnicze

Przez minionych dziewięć miesięcy, nasza spółka przechodziła proces wdrażania systemów jakości, dotyczących spawalnictwa, czego efektem był przeprowadzony w lipcu tego roku audyt. Na jego podstawie FAMA otrzymała 4 certyfikaty, poświadczające jakość działalności spawalniczej firmy oraz procesów z nią związanych. To kolejny krok spółki, do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

 

 

- Przedmiotem certyfikacji był proces spawalniczy oraz wszystkie procesy z nim związane. Przeprowadzony audyt polegał na sprawdzeniu przebiegu takich procesów jak: nadzorowanie procesów spawalniczych, nadzór i magazynowanie materiałów (podstawowych i dodatkowych), identyfikacja i identyfikowalność procesu, planowanie produkcji pod produkcję typowo spawalniczą, kontrola spawania przed, w trakcie i po spawaniu, posiadanie kwalifikowanych technologii spawania (WPQR) wraz z instrukcjami WPS. Dodatkowo kontroli podlegało m.in. sprawdzenie poprawności działania przeglądów wymagań technicznych, nadzorowania nad podwykonawstwem, kompetencji spawaczy i operatorów oraz kontrolę sprzętu spawalniczego – opowiada Jacek Chmielecki z Biura Badawczo – Rozwojowego FAMY.

Audyt certyfikujący przeprowadziła jednostka notyfikowana TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Uzyskane certyfikaty pozwalają spółce FAMA oferować swoje usługi w dziedzinie spawalnictwa na całym świecie. Oprócz ogólnego certyfikatu dot. jakości spawania, spółka FAMA otrzymała „zezwolenie” na wykonywanie elementów i wyrobów przeznaczonych dla sektora budowlanego i kolejnictwa.

PN-EN ISO 3834-2 "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości"
Spełnienie wymagań normy EN ISO 3834 potwierdza zdolność do tworzenia określonych wyrobów oraz kompetencje firmy w zakresie spawania – w przypadku firmy FAMA – najwyższego poziomu procesu spawania. Certyfikat ten jest ważny na całym świecie i stanowi gwarancję dla klientów FAMY, że firma posiada wykwalifikowany personel produkcyjny oraz nadzór spawalniczy. Uzyskany certyfikat gwarantuje, że wszystkie operacje dotyczące prefabrykacji podlegają ścisłym kontrolom i są gwarancją bezpieczeństwa.

PN-EN 15085 "Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych"
FAMA Sp. z o.o. certyfikowała się na poziomie CL1 oraz klasie jakości CP B. Norma ta dotyczy szeroko pojętego "Kolejnictwa". FAMA Sp. z o.o. może wykonywać pojazdy szynowe, części spawane pojazdów szynowych oraz zajmować się montażem i sprzedażą części pojazdów szynowych. Certyfikacja obejmowała zarówno zakres materiałów stalowych, jak i aluminiowych. Uzyskany przez FAM-ę  najwyższy poziom certyfikacji CL1 obejmuje w swym działaniu zakres poziomu certyfikacji CL2-CL4 oraz uprawnia zakład do wykonywania "elementów" w klasie jakości od CP B do CP D.

PN-EN 1090-2 "Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych"

PN-EN 1090-3 "Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych"

Certyfikaty PN-EN 1090-2 oraz PN-EN 1090-3 upoważniają zakład do wykonywania elementów/wyrobów oraz części składowych stalowych i aluminiowych elementów budowlanych takich jak np.: suwnice, konstrukcje hal, mostów, wieży wiatrowych czy wszelakich podzespołów wyrobów budowlanych. Spółka FAMA certyfikowała się na poziomie EXC3 dla elementów stalowych oraz EXC2 dla elementów aluminiowych.

- Zależy nam, aby nasze produkty, wykonywane były na najwyższym poziomie. Dzięki certyfikacji poprawiliśmy nie tylko jakość produkcji, ale także potwierdziliśmy posiadane przez naszych pracowników kompetencje w zakresie spawalnictwa. Spełnienie przez spółkę FAMA tak wysokich standardów w zakresie spawania materiałów metalowych, pozwoli nam na zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług – mówi Kazimierz Poznański, Prezes Zarządu Spółki FAMA.